Aanbod

shutterstock_419142034 smal klein.jpg

Intelligentieonderzoek

Met intelligentieonderzoek kunnen verschillende aspecten van het cognitief vermogen in kaart worden gebracht. Intelligentieonderzoek vindt meestal plaats binnen breder onderzoek en geeft een beeld van de sterke kanten van de cognitieve vermogens van uw kind, en van de vaardigheden waar uw kind mogelijk meer moeite mee heeft. De resultaten van het intelligentieonderzoek en de observaties tijdens het onderzoek zijn waardevol in het helpen verklaren van gedrags-  en/of leerproblemen. Ook kan intelligentieonderzoek worden ingezet in het zoeken naar de juiste school voor voortgezet onderwijs.

De afname van het intelligentieonderzoek duurt gemiddeld een dagdeel.

Persoonlijkheidsonderzoek

Als er zorgen zijn over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, kan met behulp van persoonlijkheidsonderzoek onderzocht worden wat er in het kind omgaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij angst- en stemmingsproblemen, als een kind zich sociaal erg terugtrekt,  bij  moeite met concentreren en lichamelijke klachten zonder lichamelijk aanwijsbare oorzaak.

Een persoonlijkheidsonderzoek bestaat meestal uit de afname van verschillende instrumenten. Ook maak ik gebruik van observaties en tekeningen.

Behandeling (kinderen)

Protocollaire behandeling

Behandelprotocollen bieden een gestructureerde behandeling, op basis van bewezen methodes. Het gaat om kortdurende behandelingen (8 tot 16 sessies), die veelal de vorm hebben van een training.

Speltherapie 

Speltherapie is een methode, waarbij het spel gebruikt wordt om een kind  met sociaal-emotionele problemen, ontwikkelings- of gedragsproblemen te helpen.

Spel wordt gezien als de taal van het kind. Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, en om over het leven te spelen.  Het geeft de gelegenheid om gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met vormen van gedrag. Tijdens de therapie krijgt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, en inzichten te verwerven.

Naast individuele spelsessies met het kind, wordt aan ouders ouderbegeleiding aangeboden.

Ouderbegeleiding en advies

Kinderen ontwikkelen zich en meestal gaat dit met de dagelijkse ups en downs. Soms is er meer aan de hand. Maakt u zich zorgen of bent u ongerust over het welzijn van uw kind?  Neem gerust contact op.  Er zijn mogelijkheden voor een telefonisch consult, maar ook voor gesprekken bij u thuis of in de praktijk.

Meer informatie nodig?

Stuur een bericht