Over LINDI

fotolindi.2016 klein.jpg

Dit is Lindi

Mijn naam is Lindi van Beest (1979). Ik ben getrouwd met Jeroen en samen hebben we drie opgroeiende kinderen. 

In 2001 studeerde ik als ontwikkelingspsycholoog af aan de Universiteit Utrecht. Ik behaalde daarbij de Basisaantekening Diagnostiek. Na mijn studie ben ik als psycholoog onder meer aan de slag gegaan bij twee schoolbegeleidingsdiensten en een school voor speciaal basisonderwijs. Het uitvoeren van didactisch, intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek, het doen van observaties en het coachen van leerkrachten behoorden tot mijn taken.  In 2005 ben ik gestart aan de deeltijdopleiding van de PABO, die ik in 2007 afrondde.  Ik heb brede ervaring opgedaan in het onderwijs, zowel vóór als buiten de klas.  In juli 2019 studeerde ik af als Master Speltherapeut aan de Christelijke Hogeschool Ede. Om me verder te professionaliseren pak ik jaarlijks nascholing op. Op dit moment ben ik in opleiding tot Theraplay practitioner. Daarnaast bezoek ik intervisiebijeenkomsten en volg ik supervisie bij ervaren collega's.

Naast het werk in mijn eigen praktijk, spreek en schrijf ik over thema’s binnen de geloofsopvoeding en de (geloofs)ontwikkeling van kinderen . Ik ben betrokken bij het kinderwerk en de doopcatechese in onze kerkelijke gemeente.

Visie en missie

Visie

Ik vind het belangrijk dat ieder mens gezien en gekend wordt. Ieder mens is onderdeel van Gods schepping en kinderen zie ik als een gift van God. Ieder kind is uniek en mag groeien als persoon, zoals God hem of haar bedoeld heeft. Kinderen zijn kwetsbaar en het is daarom de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en andere volwassenen om kinderen te begeleiden in deze ontwikkeling.

Missie

De ontwikkeling van kinderen gaat niet vanzelf en het ouderschap is een prachtige, maar ook intensieve opdracht. In dit proces loop ik graag een stukje met ouders en kinderen mee, om hen beiden te ondersteunen. Ik richt me daarbij op de talenten van zowel het kind als zijn ouders/verzorgers en de sterke kanten van de omgeving. Mijn werkhouding is gebaseerd op mijn geloof in Jezus Christus.

Werkwijze

Als je contact gezocht hebt, zal ik een afspraak met je maken voor een intakegesprek.  Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en vertel jij of vertellen jullie over de zorgen met betrekking tot je/jullie kind en de problemen waar je tegenaan loopt. Soms zijn aanvullende vragenlijsten nodig om een breder beeld van de situatie te krijgen.  In dit eerste contact stellen we in onderling overleg vast of jouw/jullie kind hulp nodig heeft, of ik die hulp kan geven of dat  doorverwijzen een betere optie is.

Verder onderzoek kan nodig zijn. Denk hierbij aan intelligentieonderzoek, het afnemen van vragenlijsten of een (spel)observatie. 

Op basis van de verzamelde gegevens vanuit de gesprekken en eventueel verder onderzoek, volgt een advies, dat samen met jou/jullie zal worden besproken. 

Registraties en Partners

Ik ben lid van het NIP, de beroepsvereniging voor psychologen,  en sta hier als Psycholoog NIP geregistreerd. Ik voldoe hiermee aan de eisen, richtlijnen en gedragsregels, zoals vastgesteld door het NIP in de Beroepscode voor Psychologen. Zie ook www.psynip.nl

In het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) sta ik geregistreerd als master-psycholoog. De website van het register: www.skjeugd.nl.  

Ik heb me aangesloten bij het Netwerk Christen KinderTherapeuten (NCKT). In dit netwerk participeren onder meer psychologen, pedagogen, speltherapeuten, psychomotorische kindertherapeuten en vaktherapeuten. Zie ook www.netwerkchristenkindertherapeuten.nl 

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), waar de NVVS onder valt en sta hier als speltherapeut geregistreerd.  Zie voor meer informatie https://www.speltherapie.net/ en https://fvb.vaktherapie.nl/ . 

 

Meer informatie nodig?

Stuur een bericht